Meetings
De volgende meetings

Informatie over meetings

De VFS organiseert jaarlijks een symposium. Deze informele bijeenkomst worden in Vlaanderen en Nederland gehouden en zijn georganiseerd door lokale comités. Ook Uw vak- of onderzoeksgroep kan samen met het VFS bestuur een vergadering organiseren. Het programma van de vergadering bestaat uit een selectie van presentaties uit ingediende abstracts en levendige debatten over actuele onderwerpen. Voor deze debatten nodigt het bestuur toonaangevende experts uit. Iedereen wordt aangemoedigd om abstracts in te sturen om actuele onderzoeksresultaten te presenteren.

Tijdens de vergadering kent het VFS-bestuur een prijs toe voor de beste vrije mededeling. De beoordeling van de voorstellingen gebeurd op basis van originaliteit van de studie, design van de studie, de data, de presentatie en het belang van de bevindingen. Aan de voorstelling met de hoogste score wordt de VFS prijs toegekend.


Information about meetings

The VFS organizes an annual symposium. These informal meetings are being held at different locations in Belgium or the Netherlands are will be organized by a local committee. Your own department or research group can host such a symposium, together with the VFS-board. The program of the annual symposium contains a selection of presentations from submitted abstracts and lively debates on current topics. International experts will be invited for these debates. All are invited to submit abstract to be able to present the most recent research data.

The VFS board will award the best presentation (from the selected abstracts). Criteria are originality, study design, data, presentation skills and importance of the findings. 

Instructies voor het indienen van abstracts

De abstracts dienen per email verstuurd te worden naar het secretariaat.

Abstracts dienen mogen zowel in het Nederlands als Engels opgesteld zijn. De eerste auteur is degene die de voordracht zal houden. De titel van het abstract en de Introductie dienen kort en informatief te zijn. De secties Materiaal en Methode, Resultaten en Conclusies dienen zoveel informatie te verschaffen dat beoordeling tijdens de selectieprocedure door het bestuur van het VFS mogelijk is. De titel van het abstract wordt in kleine, vetgedrukte letters gegeven. Op de volgende regel worden de auteurs vermeld, met hun initialen en achternamen (zonder titulatuur). In de daarop volgende regel worden de instituten waar de auteurs werkzaam zijn vermeld. Iedere auteur en het instituut waar de auteur werkzaam is worden gemerkt met eenzelfde superscript.

Gebruik enkele regelafstand, bij voorkeur lettertype CG Times of Times New Roman, en pitch 12. Het hele abstract mag niet meer beslaan dan één pagina A4.

Alle abstracts zullen blind beoordeeld worden door het bestuur van de VFS. Het bestuur van de VFS bepaalt welke abstracts in aanmerking komen voor presentatie. Alle auteurs van abstracts zullen tijdig in kennis gesteld worden of hun abstract is goedgekeurd voor presentatie. Er is geen postersessie. Alle goedgekeurde abstracts worden gepubliceerd op de website.

pdf_ico Klik hier voor een voorbeeld.


Instructions for abstract submission

Abstracts can be submitted by email to the VFS secretariat (Lien.Wets@uzbrussel.be)

Abtracts can be in Dutch or English. The first author of the abstract should be the one presenting at the meeting. The title and Introduction of the abstract need to be short and compact. The sections Materials and Methods, Results and Conclusions need to contain sufficient information for the VFS board to be able to make a selection. The title needs to be printed in lowercase font, in bold. The next line should have the author names, with initials and surnames. The next line should contain affiliations, with every author linked to the affiliations via superscripts.

Line spacing should be 1, preferable font type CG Times or Times New Roman, size 12.

Maximum size of the abstract is one page A4.

All abstracts will be judged blinded by the VFS board, and it is the VFS board that decides which abstracts will be selected for oral presentations. Authors will be notified in time wheher or not their abstract is selected for an oral presentation. There are no poster sessions. All abstracts will be presented at on the VFS webpages.

Instructies voor voordrachten

Iedere spreker krijgt 10 minuten voor de presentatie, gevolgd door 5 minuten vraag/antwoord en discussie. De sprekers kunnen gebruik maken van een PowerPoint (of vergelijkende software) presentatie. Hiervoor dienen zij hun voordracht op een USB-stick mee te brengen, en voor start van de sessie te uploaden.

Ieder jaar wordt de beste voordracht geselecteerd voor de Organon British Fertility Society exchange lecture.


Instructions for presentations

Speakers will be allowed 10 minutes for their presentation, followed by QA and discussion for 5 minutes. Please make use of a PowerPoint or similar presentations. For this please bring your presentation on a USB drive and upload the presentation before the session starts.