Onze missie
Onze missie uitgelegd

Wat is VFS?

De Vlaams-Nederlandse Vereniging voor de Studie van Vruchtbaarheid en Voortplanting, kortweg de Vereniging voor Fertiliteitsstudie (VFS), is een vereniging met een lange traditie in de promotie van fertiliteitsonderzoek binnen zowel de humane als de veterinaire voortplanting.

De oprichters waren internist endocrinoloog Gerhardus Hellinga, anatoom-patholoog van Dam, de gynaecologen Jan Kremer en Ton Schellen en de internist androloog Omer Steeno. Volgens de gegevens is de Vereniging opgericht in 1969 met als eerste voorzitter dr. Hellinga.

De vereniging moedigt klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek in de voortplantingsbiologie aan, en stimuleert de verspreiding van deze kennis in Nederland en Vlaanderen.

De VFS heeft een gekozen bestuur, dat momenteel bestaat uit Dr. W. Verpoest, (voorzitter, gynaecoloog, UZ Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Brussel), Dr. I. de Pauw (penningmeesteres, klinisch embryoloog, Academisch Ziekenhuis Middelheim Antwerpen), en de leden Dr. I. Govaerts (klinisch embryoloog, Universitair Ziekenhuis Antwerpen), Dr. B. Roelen (bioloog, Universiteit Utrecht), Dr J. Smeenk (gynaecoloog, Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg), Dr K. Fleischer (gynaecoloog, Radboud Ziekenhuis, Nijmegen), Prof. Dr. A. van Soom (dierenarts, Universiteit Gent) en Dr. Tycho Lock (uroloog, UMC Utrecht).


What is the VFS?

The Flemish-Dutch Society for Fertility Research (VFS) is a society with a long tradition in the promotion and encouragement of research related to reproduction, both in human and veterinary medicine.

The society was founded by internist-endocrinologist Gerhardus Hellinga, anatomist-pathologist van Dam, the gynecologists Jan Kremer and Ton Schellen and the internist-andrologist Omer Steeno. The VFS was founded in 1969, with dr. Hellinga as the first president.
The VFS encourages clinical and fundamental scientific research on reproductive biology, and stimulates the distribution of knowledge in the Netherlands and Flanders.

The VFS has a chosen board which currently consists of Dr. W. Verpoest, (president, gynecologist, UZ Brussel Fertility Clinic, Brussels), Dr. I. de Pauw (treasurer, clinical embryologist, Academic Hospital Middelheim, Antwerp), Dr. I. Govaerts (clinical embryologist, Academic Hospital Antwerp), Dr. B. Roelen (biologist, Utrecht University), Dr J. Smeenk (gynaecologist, Elizabeth-TweeSteden Hospital, Tilburg ), Dr K. Fleischer (gynaecologist, Radboud Hospital, Nijmegen), Prof. Dr. A. van Soom (DVM, Ghent University) and Dr. Tycho Lock (urologist, University Medical Center Utrecht).

Wat wil de VFS van U?

Om haar doelstellingen te kunnen realiseren heeft de VFS actieve leden nodig. Met name jonge wetenschappelijke onderzoekers en klinisch embryologen, arts-assistenten urologie en gynaecologie, dierenartsen in opleiding en fertiliteitsartsen worden van harte uitgenodigd om lid te worden.

Een individueel lidmaatschap is mogelijk voor 20 euro per jaar, maar men kan ook lid worden via een groepslidmaatschap voor maximaal 10 personen van dezelfde onderzoeksgroep of klinische afdeling (voor de hele groep is het lidmaatschap 125 euro per jaar). VFS leden kunnen kosteloos de jaarlijkse vergadering bijwonen. Niet-leden betalen hiervoor 20 euro per vergadering.

U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris van de VFS (Lien.Wets@uzbrussel.be) en de contributie overmaken op rekeningnummer BE87 2300 0886 3594 (voor Belgische leden) of op gironummer NL25INGB0003665976 (voor Nederlandse leden). Vergeet in geval van een groepslidmaatschap de overige 9 namen van uw afdeling niet ook op te geven!


What VFS wants from you?

To achieve her objectives, the VFS needs active members. Particularly young researchers, PhD students, clinical embryologists, medical residents in the fields of urology and gynecology, veterinarians, and medical and veterinary students are invited to become a member.

Individual members pay 20 euro annually, group membership for 10 people of the same research group or department is 125 euro annually. Members can freely participate in the annual symposium. Non-members have to pay 20 euro per meeting.

Registration as a member can be by sending an email to the VFS secretariat (Lien.Wets@uz.brussel.be) and transfer the annual contribution to BE87 2300 0886 3594 (members from Belgium) or giro NL25INGB0003665976 (Dutch members). For a group membership, do not forget the register the names of the 9 other members of your department

Wat doet de VFS voor U?

De VFS organiseert jaarlijks een symposium. Tijdens dit symposium worden (jonge) onderzoekers, klinisch embryologen en biologen, artsen, dierenartsen en paramedici in de gelegenheid gesteld om hun onderzoeksresultaten te presenteren. Velen hebben hun eerste schreden op een podium gezet tijdens een VFS symposium, waar steeds een kritisch, maar vooral ook constructief meedenkend publiek aanwezig is. De voor presentatie ingestuurde abstracts worden door het bestuur van de VFS beoordeeld, en de geselecteerde abstracts worden naderhand gepubliceerd op de VFS-website.

Ieder jaar wordt uit de voordrachten door een jury de beste voordracht geselecteerd, op basis van het abstract en de presentatie. De winnaar krijgt naast alle lof een iPad-mini.

Buiten de vrije voordrachten wordt er bij het symposium een overzicht gepresenteerd over een algemeen onderwerp binnen de reproductieve (dier) geneeskunde, het caput selectum,  en wordt een internationaal befaamde gastspreker uitgenodigd om haar/zijn nieuwste onderzoeksresultaten te presenteren.


What can the VFS do for you?

The VFS organizes an annual symposium. During this symposium your researchers, embryologists, biologists, medical and veterinary doctors can present their research results.  Many established scientists took their first presentation steps at a VFS symposium, at which a critical but fair audience can ask constructive questions. The presentations are selected by the VFS-board based on submitted abstracts; selected abstracts can be published on the VFS website.

Every year the best presentation is selected by a jury, consisting of VFS board members, based on the submitted abstract and the presentation itself. The winner receives honours of being the best presenter and wins an iPad-mini.
Apart from the oral presentations selected from submitted abstracts, an overview (caput selectum) is presented on a general subject within reproductive sciences. In addition, an (inter)national expert is invited to present her/his new research results.